Świdwin - informacje


15.338
mieszkańców Świdwina
7.370
mężczyzn
7.968
kobiet

2.207
w wieku przedprodukcyjnym

9.597
w wieku produkcyjnym

3.534
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

48
zawarto małżeństw

106
urodzeń

173
zgonów

-67
przyrost naturalny
miasto Świdwin
dochody

78.972.936
wydatki

74.808.720
struktura wydatków Świdwina

144.433
0,193%
Rolnictwo i łowiectwo

154.222
0,206%
Handel

2.734.004
3,655%
Transport i łączność

4.990.483
6,671%
Administracja publiczna

6.400
0,009%
Turystyka

2.678.101
3,580%
Gospodarka mieszkaniowa

12.778
0,017%
Działalność usługowa

74.140
0,099%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

478.431
0,640%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

246.865
0,330%
Obsługa długu publicznego

30.500
0,041%
Różne rozliczenia

21.465.344
28,694%
Oświata i wychowanie

331.581
0,443%
Ochrona zdrowia

7.163.334
9,576%
Pomoc społeczna

570.256
0,762%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

550.621
0,736%
Edukacyjna opieka wychowawcza

5.594.951
7,479%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.550.761
2,073%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.049.647
4,077%
Kultura fizyczna i sport

22.981.872
30,721%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 15:08
REKLAMA
pogoda Świdwin
1.8°C
wschód słońca: 06:27
zachód słońca: 19:33
Koronawirus
zachodniopomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez Świdwinie

kiedy
2023-04-29 19:00
miejsce
Kino Goplana, Połczyn Zdrój,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-28 12:00
miejsce
Stowarzyszenie "Niezwykły...
wstęp biletowany
kiedy
2023-07-29 12:00
miejsce
Stowarzyszenie "Niezwykły...
wstęp biletowany