1 maj 2024

Deficyt sektora rządowego i samorządowego w '24 wyniesie 5,1 proc.

zdjęcie: Deficyt sektora rządowego i samorządowego w '24 wyniesie 5,1 proc. / pixabay/1863880
Deficyt sektora rządowego i samorządowego w 2024 roku wyniesie 5,1 proc., w 2025 roku 4,4 proc. PKB - podał MF w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W latach 2026-2027 spadnie on do 3,8 i 3,3 proc. PKB.
REKLAMA

"W roku bieżącym oczekuje się utrzymania się deficytu nominalnego na poziomie z roku ubiegłego. Istotnym czynnikiem, który będzie oddziaływać na deficyt, będą działania osłonowe ograniczające skutki wzrostu cen nośników energii dla gospodarstw domowych i firm wprowadzone w latach 2022 i 2023, a zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła przedłużone do końca czerwca 2024 r. W kolejnych latach oczekiwane jest wygaszanie działań osłonowych" - napisano.

W prognozie uwzględniono kontynuowanie polityki prorodzinnej, senioralnej, a także zwiększenie środków na finansowanie tych programów socjalnych, np. podwyższenie wysokości świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 500 plus) z kwoty 500 zł na 800 zł, wypłatę 14. emerytury (od 2023 roku świadczenie to ma charakter stały, w stosunku do 2023 r. przewidziano standardową wysokość świadczenia w porównaniu do przedwyborczej, jednorazowo wyższej).

Prognoza uwzględnia również wydatki przewidziane w ustawie budżetowej na 2024 r. m.in. na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli (30 proc.) i wzrost wynagrodzeń dla pozostałej sfery budżetowej (20 proc.), finansowanie programu „Aktywny rodzic”, tj. finansowego wsparcia rodziców wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka, a także procedury in vitro.

Ponadto, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskaźnik minimalnych nakładów na finansowanie ochrony zdrowia ( proc. PKB) będzie stopniowo ulegał podwyższeniu z 6,0 proc. w 2023 r. do 6,2 proc. w 2024 r. 6,5 proc. w 2025 r., 6,8 proc. w 2026 r., aż do osiągnięcia poziomu 7 proc. PKB w 2027 roku.

"Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ścieżkę fiskalną będą wydatki na obronność. Utrzymująca się napięta sytuacja geopolityczna związana z wojną na Ukrainie powoduje, że w kolejnych latach zakładane jest utrzymanie się wysokiego poziomu tych wydatków. Przewiduje się, że w 2024 r. i latach kolejnych kontynuowany będzie wzrost inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych , które w 2027 r. osiągną poziom ok. 5,6 proc. PKB" - napisano.

"Poziom inwestycji sektora będzie kształtowany nie tylko przez programy mające na celu modernizację sił zbrojnych, ale i wieloletnie programy rządowe z obszaru infrastruktury finansowane m.in. z unijnych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W odniesieniu do dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych założono utrzymanie aktualnych przepisów determinujących kształt systemu podatkowego oraz obciążeń wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego" - dodano. (PAP Biznes)

map/ osz/ aop/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
pogoda Świdwin
14.6°C
wschód słońca: 04:42
zachód słońca: 21:05
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez Świdwinie

kiedy
2024-07-25 16:00
miejsce
Stowarzyszenie "Niezwykły...
wstęp biletowany